Հղումներ

Հղումներ

Screenshot of arlexis.am

Արցախի Հանրապետության
իրավական տեղեկատվական համակարգ

Screenshot of minfin-nkr.am

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
և էկոնոմիկայի նախարարություն

Screenshot of tax.nk.am

Արցախի Հանրապետության
Պետական եկամուտների կոմիտե

Screenshot of nankr.am

Արցախի Հանրապետության
Ազգային ժողով

Screenshot of gov.nkr.am

Արցախի Հանրապետության
կառավարություն

Screenshot of mss.nkr.am

ԱՀ Սոցիալական զարգացման
և միգրացիայի նախարարություն

Screenshot of taxservice.am


ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

Screenshot of taxpayers.am


Հարկ վճարողների պաշտպանություն ՀԿ

Screenshot of cba.am


ՀՀ Կենտրոնական բանկ

Screenshot of minfin.am


ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Screenshot of caaa.am

Հայաստանի աուդիտորների և
փորձագետ հաշվապահների պալատ

Screenshot of arlis.am

Հայաստանի իրավական
տեղեկատվական համակարգ

Screenshot of e-gov.am


ՀՀ էլեկտրոնային կառավարում

Screenshot of ifac.org

Հաշվապահների միջազգային
դաշնություն (IFAC)

Screenshot of ifrs.org

Ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներ (IFRS)

Screenshot of ipbr.org

Ռուսաստանի պրոֆեսիոնալ
հաշվապահների ինստիտուտ (IPBR)

Screenshot of accaglobal.com

Որակավորված երդվյալ հաշվապահների
ասոցիացիա (ACCA)

Screenshot of fasb.org

Ֆինանսական հաշվառման
ստանդարտների խորհուրդ (FASB)

Screenshot of aicpa-cima.com

Հավաստագրված հանրային
հաշվապահների ամերիկյան ինստիտուտ (AICPA)

Screenshot of frc.org.uk


Ֆինանսական հաշվառման խորհուրդ (FRS)