Աուդիտորական գործունեություն

Աուդիտորական գործունեություն

  • Աուդիտ,
  • Աուդիտորական դիտարկում,
  • Համաձայնեցված ընթացակարգեր,
  • Կոմպիլիացիա: